Недела, 19 Јан 2020
You are here:
ОЛИ ОНИКС
Сектор

Контакт
Адреса:
Трајко Јовановски 34
Куманово
Македонија

телефон: 00389 31 412 211
Факс: 00389 31 412 211
Број на мобилен телефон: 00389 70 334 212 (ОЛИВЕР) ; 00389 70 336 211 (ВЛАДИЦА)
http://www.olioniks.com.mk

Информации: Други информации